Контакти


Информация за защита на личните Ви данни във връзка с отправени запитвания до нас

Съобразно политиката за защита на личните данни на Сдружение „Автономен работнически синдикат“ чрез настоящия формуляр за контакт Вие можете по всяко време:

– да заявите желанието си за получаване на информация от нас и да дадете разрешение за ползване на Ваши лични данни са такава цел,

– да поискате  информация за притежавани от нас лични данни и начина им на използване,

– да заявите изтриване и промяна на притежавани от нас лични данни, отнасящи се до Вас.

Получените от Вас лични данни вследствие на настоящото запитване ще бъдат запазени в базата ни данни единствено след ясно и недвусмислено заявено от Вас желание за това. Ще бъдат използвани само тези Ваши лични данни, за чието ползване Вие сте дали еднозначно и изрично разрешение. Разрешението за използването на лични данни и обхвата на свъразните с това действия следва да бъде уточнен  в писмен вид в рамките на комуникация по имейл или на хартиен носител.

?

ИЗПРАЩАЙКИ НАСТОЯЩОТО ЗАПИТВАНЕ, ВИЕ АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОПИСАНИ В Директивата за защита на личните данни на „Автономен работнически синдикат“, която можете да прочетете тук.

  • София:

Адрес: София, бул. Ген. Скобелев 62
Тел: 0878 795 023

  • Варна:

Адрес: Варна, бул. Христо Ботев 3 ет.2
Тел: 0878 609 886

IBAN: BG65 STSA 9300 0019 8074 84

BIC: STSABGSF

Банка ДСК, клон София.

230163_143497232388649_7317335_n

Print Friendly