Архив за януари, 2016

Създадена е взаимоспомагателна каса към Автономен Работнически Синдикат

Разрастването на членската маса ни позволи да пристъпим към реализацията на нови инструменти за взаимопомощ между членовете на синдиката.  На 24.01.2016г официално бе учредена първата взаимоспомагателна каса към Автономен Работнически Синдикат във Варна. Седмица по-рано бе учредена и солидарна каса към синдиката в София. В днешната реалност на нарастваща несигурност и възползващи се от нея фирми […]

Обучение за правата ни на работното място и помощ за работниците мигранти

 Автономен Работнически Синдикат – секция Варна, организира безплатно обучение за правата на работниците при започване и при напускане на работа. На обучението бяха разгледани обстойно всички мерки, които ние като работници можем да вземем за да си гарантираме сигурност и защита при сключване на трудов договор. Бяха изложени и добрите практики при прекратяване на трудовите […]