Архив за юни, 2016

Главоболия и глоби за некоректен работодател след намеса на АРС

В средата на Април, след сигнал от наши членове за нередности и работодателски произвол във фирма „ЕМ КЪНСТРАКШЪН ЕНД СЪРВИСИС – ЕООД“ (бившата „Системни Комуникации ЕООД“), АРС предприе действия срещу некоректния работодател.  В резултат, бе извършена цялостна проверка от Инспекция по Труда. При проверката са били изискани писмени обяснения от опълномощени от мениджърите лица, както и проверка […]